Legionellasmitta, förebyggande åtgärder

När verksamheter öppnas efter sommarstängning vill Vårdhygien påminna om nedanstående förebyggande åtgärder för att förhindra att patienter smittas av legionellabakterier.

  • Det ska finnas en rutin för spolning av kranar och duschar som inte använts på en vecka. Har ingen spolning skett på mer än sex veckor ska Västfastigheter kontaktas.
  • Snabbkopplingen på duschen ska kopplas till och från. När inte duschen anvvänds ska duschslangen lossas för att tömmas på vatten. Slangen ska inte nå golvet när den är lossad och sitter fast i duschfästet.
  • På rum där immunnedsatt patient vårdas ska speciella rutiner finnas för genomspolning av dusch innan patienten går in i duschutrymmet för att duscha.
  • Meddela Västfastigheter vid fel på varm/kallvatten temperaturen eller fel på kranar och blandare.

Legionellasmitta - förebyggande åtgärder på vårdenhet

Legionella - checklista spolrutiner

Senast uppdaterad: 2018-12-03 15:29