Information om legionella i NU-sjukvården

Efter ett dödfall i lunginflammation orsakat av legionella, där patienten sannolikt smittats under vårdtiden, rekommenderar Vårdhygien i NU-sjukvården att alla enheter ser över sina rutiner.

Förbyggande åtgärder för att förhindra att patienter smittas av legionellabakterier:

  • NITO-kopplingar på duschen: Alla ska veta hur de kopplas till och från. Viktigt att duschslangen hänger överst på duschslangshållaren så att allt vatten rinner ut.
  • På rum där immunnedsatta patienter vårdas ska speciella rutiner finnas för genomspolning av dusch innan patienten går in i duschutrymmet.
  • Rutin för spolning av kranar och duschar som inte använts på mer än en vecka ska finnas. Om de inte är använda på mer än sex veckor ska Västfastigheter kontaktas.
  • Se över om det finns kranar eller duschar som inte används. Meddela Västfastigheter om de kan tas bort.
  • Meddela Västfastigheter om ni märker något fel på temperaturen för varm- eller kallvatten samt upptäcker andra fel på kranar och blandare.
Senast uppdaterad: 2017-11-16 14:19