Hemgång från sjukhuset

Hur länge stannar man på sjukhuset?

Det är olika hur länge ni stannar på sjukhuset efter att barnet är fött.

En del går hem redan efter sex timmar, direkt från förlossningsavdelningen, om allt har gått bra och mamma och barn mår bra. För omföderskor är detta det normala, om allt ser bra ut. Ni som lämnar sjukhuset tidigt får komma på återbesök efter några dagar.

Ni som stannar längre på sjukhuset får komma till en BB-avdelning, där ni får hjälp och stöd den första tiden efter förlossningen. 

Vårdtiden kan behöva förlängas om du och/eller barnet har behov av mer medicinsk vård. Prata med personalen. De hjälper er att planera en säker hemgång. 

Vid hemgång före 48 timmar planeras alltid ett återbesök för att utföra screeningprover på barnet: hörselscreening (OAE), blodprov (PKU-prov) samt viktkontroll. I besöket ingår stöd med amning/matning samt avstämning kring din kropp och återhämtning efter förlossningen. Återbesök erbjuds även vid hemgång efter 48 timmar där det finns behov av utökad stöd den första tiden. Medföräldern/anhörig (en person) är välkommen att följa med på återbesöket (inga barn). Information och stöd riktas till er som familj. 

Återbesök sker på BB-/amningsmottagningen som finns på mottagningen för gravida och nyförlösta.  

Rådgivning efter hemgång

Tills ni fått första kontakten med BVC kan ni ringa till BB-vården vid behov av rådgivning kring din kropp efter förlossningen, barn, amning eller matning.  

BB-/amningsmottagningen telefon: 010-435 24 30, knappval 3. 

BVC 

För att underlätta första kontakten är det bra om ni ringer till er BVC-sjuksköterska redan från BB-avdelningen eller direkt när ni kommit hem. 

Hyra bilbarnstol/babyskydd 

Inför hemresan med ert barn ar det viktigt att ha ordnat med bilbarnstol/babyskydd till bilen. På Returen i Trollhättan kan du hyra bilbarnstol.

Läs mer om att hyra bilbarnstol/babyskydd