Clostridium difficile-orsakad diarré

Denna sjukhusgemensamma förebyggande rutin är reviderad med ändring av städrutin som innefattar nytt ytdesinfektionsmedel, Incidin.

Ni hittar rutinen under fliken "Tarminfektioner" och information om Incidin finns under fliken "Desinfektion - hud, ytor, föremål".

Ni hittar även rutinen under NU-gemensamma styrdokument.

Senast uppdaterad: 2018-01-30 10:04