Spridning av vinterkräksjuka!

Spridning av vinterkräksjuka sker både i samhället och inom vård och omsorg.

Tänk på att registrera kända och misstänkta fall enligt nedan.

  • NU-sjukvården registrerar på intranätet under calici-läget.
  • Särskilda boenden i kommunerna registrerar genom att gå in på Vårdhygiens hemsida www.nusjukvarden.se/nu/vardhygien. Under tarminfektioner/kommunal vård och omsorg finns länken för att kunna registrera.

Kontakta gärna Vårdhygien för rådgivning på telefonnummer 010 - 435 47 49.

Senast uppdaterad: 2017-12-11 07:24