Kvalitetssäkring av vårdhygienisk standard

Ska ske en gång per år på enheterna inom NU-sjukvården.

Dokumentet finns nu som ifyllbar PDF under rubrik NU-sjukvården, Egenkontroll/kvalitetssäkring.

Kvalitetssäkring och uppföljning av vårdhygienisk standard

Senast uppdaterad: 2018-09-03 13:34