Fortsatt fall av EHEC-infektion

Flera personer i Uddevalla-området har insjuknat med akuta magbesvär och blodig diarré och fått diagnosen EHEC under sommaren.

Det är viktigt att tänka på EHEC vid diagnostisering och att ta prover när patienter söker med tarmsymtom, speciellt blodig avföring.

Vid inläggning ska patienten omhändertas som vid andra tarmsmittor och vårdas på eget rum med egen toalett.

För uppdatering av information av aktuellt utbrott se Smittskydd Västra Götaland och Folkhälsomyndigheten.

Senast uppdaterad: 2018-10-22 15:39