Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Skip to main content

Wards and clinics

Practical information is given, such as contact details and opening hours, as well as facts about healthcare, treatment and rehabilitation. Please note that it is not possible to answer your medical questions via e-mail.

Clinics

AK-mottagning NÄL

AK-mottagning Uddevalla

Akutmottagning

Akutmottagning vuxenpsykiatri

Allergimottagning

Ambulansverksamhet

Antenatalmottagning

Arbetsterapi NÄL

Arbetsterapi Uddevalla

Auroramottagning

Barn- och ungdomsmottagning NÄL

Barn- och ungdomsmottagning Uddevalla

BB/Amningsmottagning

Bröstcentrum

BUP, barn- och ungdomspsykiatri

Diabetesmottagning NÄL

Diabetesmottagning Uddevalla

Dialys- och njursviktsmottagning

Dialysmottagning, Strömstad sjukhus

Dietistmottagning NÄL

Dietistmottagning Uddevalla

Endokrinologimottagning (kirurgi)

Endokrinologimottagning (medicin)

Endoskopimottagning NÄL

Endoskopimottagning Uddevalla

Fotterapeutisk mottagning

Fysioterapi NÄL

Fysioterapi Uddevalla

Gynekologisk mottagning

Hematologmottagning

Histopatologlaboratorium

Hjärtmottagning NÄL

Hjärtmottagning Uddevalla

Hjärtrehabiliteringsmottagning NÄL

Hjärtrehabiliteringsmottagning Uddevalla

Hjärtsviktsmottagning NÄL

Hjärtsviktsmottagning Uddevalla

Hudmottagning

Infektionsmottagning

Kirurgimottagning NÄL

Kirurgimottagning Uddevalla

Klinisk fysiologi NÄL

Klinisk fysiologi Uddevalla

Klinisk kemi NÄL

Klinisk kemi Uddevalla

Klinisk mikrobiologi

Kuratorsmottagning NÄL

Kuratorsmottagning Uddevalla

Käkkirurgisk mottagning

Kärlmottagning

Könsmottagning

Lekterapi

Ljusbehandlingsenhet

Logopedmottagning NÄL

Logopedmottagning Uddevalla

Lungmottagning

Mag- och tarmmottagning

Mammografienheten

Medicinmottagning, NÄL

Medicinmottagning, Uddevalla sjukhus

Minnesmottagning

Neurologisk rehabiliteringsmottagning

Neurologmottagning

Neuropsykiatrisk utredningsenhet

Neuropsykiatriskt team

Neuropsykologer

Njurmottagning

Nuklearmedicin

Obesitas-/överviktsmottagning

Obstetrisk mottagning

Onkolog- och cytostatikamottagning

Onkologisk gynekologimottagning

Ortopedmottagning NÄL

Ortopedmottagning Uddevalla

Ortopedteknik

Osteoporosmottagning

Pacemakermottagning NÄL

Psykiatriskt mobilt akutteam Bäckefors

Psykiatriskt mobilt akutteam Strömstad

Psykiatriskt mobilt akutteam Trollhättan

Psykiatriskt mobilt akutteam Uddevalla

Psykiatriskt ungdomsteam

Radiologisk mottagning NÄL

Radiologisk mottagning Uddevalla

Reumatologmottagning

Smärtbehandlingsmottagning

Specialistmödravårdmottagning

Stomimottagning NÄL

Stomimottagning Uddevalla

Sömnlaboratorium

Transfusionsmedicin NÄL

Transfusionsmedicin Uddevalla

Tryckkammarmottagning

Urologmottagning

Vuxenpsykiatriskt traumateam Uddevalla

Vuxenpsykiatrisk ätstörningsmottagning

Vuxenpsykiatriska öppenvårdsmottagningar

Ätstörningsenhet för barn och unga

Ögonmottagning

Öron-, näs- och halsmottagning


Updated: 2017-03-20 07:47