Ambulansverksamhet

BEDÖMA - HÄNVISA - VÅRDA - TRANSPORTERA

Ambulansverksamhetens uppdrag är att vid varje tillfälle bedöma och hänvisa patienten till rätt vårdnivå. När behov finns ska man också vårda och transportera patienten till rätt vårdnivå. Dessa bedömningar utförs av ambulansbesättningen som består av minst en sjuksköterska med möjlighet att kontakta läkare för bakre medicinskt stöd vid behov. 

På dagtid är 23 akutambulanser, fyra single responder och sju sjuktransportfordon i drift. Nattetid är något färre enheter, 18 stycken akutambulanser, i drift. Enheterna är utplacerade på 16 strategiskt valda platser inom området.

Verksamheten utför cirka 55.000 uppdrag per år fördelat på de olika prioriteringsgraderna 1 till 4, där 1 är livshotande tillstånd och 4 är behov av liggande transport utan eller minimalt vårdbehov.

112

Om du är livshotande sjuk och behöver komma i kontakt med oss för att få vår hjälp, gör du det via larmnumret 112 och SOS-Alarm.

Sjuktransport

Om du har behov av sjuktransport, det vill säga liggande transport utan krav på samtidig vård, kontaktas sjuktransportbeställningen. Beställ sjuktransport: 031-703 13 08 .

Hand håller i en mobil som visar 1177-appen.

1177

Behöver du hjälp med en bedömning av vårdbehov och råd kan du få hjälp via 1177.

Kontakta ambulansverksamheten

Frågor gällande ambulansverksamheten, exempelvis kring fakturor eller patientklagomål, hanteras via 010-435 10 35 eller ambulanscentrum.nu@vgregion.se.