Tillfällig information

Mottagningen har remisstopp, hänvisar samtliga remittenter till OCD-mottagningen i Lerum (SäS)

OCD-tvångssyndrommottagning

Kontakt- och besöksuppgifter

Kontakta oss

Växeltelefon

Besök

Besöksadress

Fjällvägen 9
451 53 Uddevalla

Visa adress på Google Maps

Visa adress på Google Maps

Inre vägbeskrivning

Målpunkt J plan 1

Västtrafik - reseplaneraren

Postadress

OCD-Tvångssyndrommottagning
Fjällvägen 9
451 80 Uddevalla

OCD-mottagningen är en resurs för öppenvårdspsykiatrin som erbjuder en mer specialiserad bedömning och behandling av patienter med tvångssyndrom och relaterade syndrom såsom dysmorfofobi, samlarsyndrom, trichotillomani och dermatillomani.

Tvångssyndrom kan ta sig uttryck i störande och obehagliga tvångstankar eller i tidskrävande och plågsamma tvångshandlingar som påverkar funktionsförmågan negativt. Vid utebliven kvalificerad behandling finns risk för successiv försämring med ytterligare funktionsnedsättning.

OCD-mottagningens uppdrag är att erbjuda psykiatrisk specialistvård till vuxna personer inom Västra Götalandsregionens upptagningsområde. I Västra Götalandsregionen finns två specialiserade mottagningar för tvångssyndrom, varav den ena är placerad på Uddevalla sjukhus.

Inriktningen för mottagningen/mottagningarna är enbart tidsbegränsad specifik behandling av tvångssyndrom och relaterade syndrom. Patienten har alltid kvar sin behandlingskontakt vid allmänpsykiatrisk öppenvårdsmottagning. Inremitterande enhet ansvarar för eventuell övrig behandling.

Söka vård hos oss

Patienter remitteras till OCD-mottagningen från en vuxenpsykiatrisk öppenvårdsmottagning. De patienter som blir aktuella på OCD-mottagningen har vanligtvis kvar kontakten med sin ordinarie mottagning.

När mottagningen är stängd vänder du dig till: 
Kl. 16:00 - 01:30 alla dagar, till mobila akuta teamet, där du bor. 
Övrig tid: Akutmottagning vuxenpsykiatri, NÄL

Vid ditt besök hos oss

Praktisk information inför ditt besök kommer att finnas med i din brevkallelse.

  • Anmäl dig i centralreceptionen innan besöket.
  • Ta med dig legitimation och eventuellt högkostnadskort
  • Du kan betala med kort eller få faktura hemskickad (utan extra kostnad)
  • Om du har behov av tolk är det viktigt att du meddelar oss detta så fort du har fått din kallelse.

 Vi ser gärna att du tar med dig närstående till dina besök hos oss.

Vi som arbetar här

Här arbetar olika yrkeskategorier så som: Läkare (psykiater), medicinsk sekreterare, psykolog och sjuksköterska.

Inom NU-sjukvården tar vi emot studenter under utbildning. Alla vi som arbetar här, personal som studenter, har tystnadsplikt.

Vårt mål är att ge dig god vård och ett gott bemötande. Om du har synpunkter på den vård, behandling eller det bemötande du har fått är vi mycket tacksamma om du låter oss få veta detta. Lämna gärna dina synpunkter till vår enhetschef.

Synpunkter på vården

Dina synpunkter är viktiga för oss och vårt förbättringsarbete. Samtliga verksamheter i NU-sjukvården har kontaktpersoner, patientvägledare, som du kan vända dig till för att framföra dina synpunkter på vården.

Mer information om hur du kan lämna synpunkter på vården.

Kontakt- och besöksuppgifter

Kontakta oss

Växeltelefon

Besök

Besöksadress

Fjällvägen 9
451 53 Uddevalla

Visa adress på Google Maps

Visa adress på Google Maps

Inre vägbeskrivning

Målpunkt J plan 1

Västtrafik - reseplaneraren

Postadress

OCD-Tvångssyndrommottagning
Fjällvägen 9
451 80 Uddevalla

OCD-mottagningen är en resurs för öppenvårdspsykiatrin som erbjuder en mer specialiserad bedömning och behandling av patienter med tvångssyndrom och relaterade syndrom såsom dysmorfofobi, samlarsyndrom, trichotillomani och dermatillomani.

Tvångssyndrom kan ta sig uttryck i störande och obehagliga tvångstankar eller i tidskrävande och plågsamma tvångshandlingar som påverkar funktionsförmågan negativt. Vid utebliven kvalificerad behandling finns risk för successiv försämring med ytterligare funktionsnedsättning.

OCD-mottagningens uppdrag är att erbjuda psykiatrisk specialistvård till vuxna personer inom Västra Götalandsregionens upptagningsområde. I Västra Götalandsregionen finns två specialiserade mottagningar för tvångssyndrom, varav den ena är placerad på Uddevalla sjukhus.

Inriktningen för mottagningen/mottagningarna är enbart tidsbegränsad specifik behandling av tvångssyndrom och relaterade syndrom. Patienten har alltid kvar sin behandlingskontakt vid allmänpsykiatrisk öppenvårdsmottagning. Inremitterande enhet ansvarar för eventuell övrig behandling.

Söka vård hos oss

Patienter remitteras till OCD-mottagningen från en vuxenpsykiatrisk öppenvårdsmottagning. De patienter som blir aktuella på OCD-mottagningen har vanligtvis kvar kontakten med sin ordinarie mottagning.

När mottagningen är stängd vänder du dig till: 
Kl. 16:00 - 01:30 alla dagar, till mobila akuta teamet, där du bor. 
Övrig tid: Akutmottagning vuxenpsykiatri, NÄL

Vid ditt besök hos oss

Praktisk information inför ditt besök kommer att finnas med i din brevkallelse.

  • Anmäl dig i centralreceptionen innan besöket.
  • Ta med dig legitimation och eventuellt högkostnadskort
  • Du kan betala med kort eller få faktura hemskickad (utan extra kostnad)
  • Om du har behov av tolk är det viktigt att du meddelar oss detta så fort du har fått din kallelse.

 Vi ser gärna att du tar med dig närstående till dina besök hos oss.

Vi som arbetar här

Här arbetar olika yrkeskategorier så som: Läkare (psykiater), medicinsk sekreterare, psykolog och sjuksköterska.

Inom NU-sjukvården tar vi emot studenter under utbildning. Alla vi som arbetar här, personal som studenter, har tystnadsplikt.

Vårt mål är att ge dig god vård och ett gott bemötande. Om du har synpunkter på den vård, behandling eller det bemötande du har fått är vi mycket tacksamma om du låter oss få veta detta. Lämna gärna dina synpunkter till vår enhetschef.

Synpunkter på vården

Dina synpunkter är viktiga för oss och vårt förbättringsarbete. Samtliga verksamheter i NU-sjukvården har kontaktpersoner, patientvägledare, som du kan vända dig till för att framföra dina synpunkter på vården.

Mer information om hur du kan lämna synpunkter på vården.