Avdelning 28 - BUP, barn- och ungdomspsykiatri

Kontaktuppgifter

Telefon

Växeltelefon

Besöksadress
NÄL, Lärketorpsvägen
461 73 Trollhättan

Målpunkt C, plan 2

Barn- och ungdomspsykiatriska klinikens vårdavdelning erbjuder heldygnsvård för barn och ungdomar upp till 18 års ålder. Till avdelningen kommer barn och ungdomar med allvarlig psykiatrisk problematik som djupa depressioner, psykoser, självmordsförsök och svåra ätstörningar som kräver inneliggande vård.

Avdelningen har sex vårdplatser för akuta samt planerade inläggningar. Det är ansvarig läkare på avdelningen som beslutar om en person ska läggas in på avdelningen.

Behandlingstiden på avdelningen kan bestå av några dagar eller någon vecka. Efter utskrivning kan du vid behov få fortsatt stöd via mottagningsbesök och/eller mellanvård.

Sjukvård för barn och ungdomar är kostnadsfri.

Din vistelse hos oss

Några i vårdteamet blir den unges kontaktpersoner. Deras uppgift är att ha individuella samtal, vara med i familjesamtal, ha kontakt med andra vårdgrannar och att vara de som familjen har mest kontakt med.

Vi förväntar oss att någon trygg vuxen eller boendepersonal som har vårdnad/ansvar för den unge är med under hela vårdtiden.

Checklista inför din vistelse

Tänk att ta med

  • Fotolegitimation eller annan ID-handling, till exempel LMA-kort för asylsökande.
  • Eventuell medicinlista.

Vi som arbetar här

I vårdteamet ingår läkare, sjuksköterskor, behandlingsassistenter, psykolog och kurator. 


Senast uppdaterad: 2018-03-29 09:13