Välkommen till ortopedikliniken!

Ortopedikliniken är en stor länsklinik för ortopedi och är fördelad på Uddevalla sjukhus (elektiv ortopedi) och NÄL (trauma- och frakturkirurgi). Vi är en av de större klinikerna i Sverige och har ett stort genomflöde av patienter. Vi ombesörjer ett upptagningsområde på cirka 270 000. Hos oss behandlas de flesta frakturer bortsett komplexa bäcken- och ryggfrakturer. Vi är ungefär 40 läkare anställda på kliniken.

Er placering hos oss är kort, trots att vi är den opererande specialiteten med enskilt störst volym (över 25 procent av alla operationer). Förvänta dig därför att det blir tre intensiva veckor där du förväntas uppnå högt ställda krav på egen medverkan och kunskapsinhämtning.

Du kommer delta i elektiv ortopedi på Uddevalla sjukhus såsom:

  • Höftproteskirurgi
  • Knäproteskirurgi
  • Ryggkirurgi
  • Dagkirugi (artroskopi, fot/handingrepp etc)

Huvuddelen av din placering utgörs dock av det akuta flödet på NÄL med:

  • Frakturkirurgi
  • Akuttjänstgöring inklusive jour
  • Traumaomhändertagande
  • Avdelningsarbete
  • Remissmottagning (elektiva frågeställningar som vi erbjuder på NÄL i utbildningssyfte)

Klinisk tjänstgöring kommer varvas med undervisning, både kortare föreläsningar samt undersökningsteknik och gipsteknik. Vi försöker nu även ordna en övernattningsplats på sjukhuset i samband med jour. Du kan då frivilligt även delta i en röntgenrond som börjar klockan 07.45. Vi ber att få återkomma med mer information om detta i samband med er placering hos oss.

Under placeringen förväntas ni även, gruppvis, arbeta med en fördjupningsfråga utöver målbeskrivningen. Denna tilldelas er första dag på er placering och presenteras för gruppen i samband med duggan under den tredje veckan.

Anna Ludvigsson

Klinikstudierektor