Infektionsmedicin

Välkommen till infektionskliniken i NU-sjukvården. Infektionskliniken NÄL tar varje termin emot studenter från läkarutbildningens termin 5 i Göteborg.

Vi tar emot sju till åtta studenter per termin, oftast med fem studenter i varje grupp. För dessa dagar är en av klinikens läkare avsatt som amanuens, som regel någon av våra ST-läkare. Huvudmålet med regionplaceringen är att studenterna ska få möjlighet att träffa så många patienter med olika infektionstillstånd som möjligt och varje student tilldelas egna patienter från avdelningen att undersöka och redogöra för inom gruppen. De deltar för övrigt i avdelningsrond, har egen undervisningsrond och får praktisk undervisning i bland annat blododling och sårvård. Ett överläkarseminarium på temat Den svårt sjuke infektionspatienten hålls dessutom varje vecka.

Infektionskliniken ger service till de cirka 300 000 invånare som finns i vårt upptagningsområde. Kliniken är förlagd till NÄL. Verksamheten omfattar en mottagningsenhet med planerade besök samt en dagjourslinje som är öppen kl 08.00 – 16.00. Kvällstid och på helger tas infektionspatienter om hand på medicinakuten NÄL.

Slutenvården är uppdelad på två avdelningar: 

  • Avd 27 - plats för 24 patienter. Samtliga rum är isoleringsrum.
  • Avd 61 – plats för 12 patienter.

Vi bedriver konsultverksamhet på NÄL och Uddevalla sjukhus. Bakjour finns tillgänglig dygnet runt.

Vid kliniken arbetar ca 30 läkare varav för närvarande 10 är under specialistutbildning. Vi tar regelbundet emot AT-läkare och läkare under sidoutbildning från andra kliniker.

Arbetstiden är måndag till fredag 8.00-16.45.

Johanna Karlsson

Klinikstudierektor

Telefonnummer

Kontor: 010 - 435 55 00