Geriatrik

Välkommen till MÄVA (medicinsk äldrevårdsavdelning).

Till oss kommer ni två dagar under den kliniska placeringen i kursen i geriatrik. NU-sjukvården har två MÄVA-avdelningar med totalt 36 vårdplatser. Det finns ingen geriatrisk klinik i NU-sjukvården, utan vi hör till akutmedicinkliniken. Vi bedriver dock akutgeriatrisk medicinsk vård och patienterna som vårdas hos oss måste vara minst 75 år gamla. Våra vanligaste huvuddiagnoser är hjärtsvikt och KOL.

Här får ni två och två träffa patienter som ni sedan presenterar i tre seminarier; en multisjuk geriatrisk patient, en patient med läkemedelsproblematik/polyfarmaci och en patient med någon sorts etisk problematik.

Vi brukar träffas i entrén på Uddevalla sjukhus klockan 9.30 och dagen avslutas cirka klockan 15.00 för resa hem.

Sofia Zachrisson

Klinikstudierektor

Telefonnummer

Kontor: 010-435 00 00