Internmedicin

Hej blivande kollega, och varmt välkommen till internmedicin och område medicin!

Med hjälp av en handledare visar vi hur läkarens arbetsdag ser ut inom hälsosjukvården. Vi använder ett roterande schema för att kunna visa olika arbetssätt. Du kommer alltså att placeras på olika avdelningar och mottagningar under tre VFU-perioder (verksamhetsförlagd utbildning) som du har hos oss. Vi ordnar tid för sit-in som är ett delmål av din utbildning i läkarprogrammet.

Du ska även få möjlighet att kunna gå jourpass på medicinakuten. Där kan du ta egna patienter, undersöka dem, ta beslut, diktera, ordna medicinlistan, skriva remisser och öva teamarbetet med övriga sjukhuspersonal (andra kollegor, sjuksköterskor, undersköterskor, läkarsekreterare, etc.) med hjälp och stöd av din handledare.

Vi har gruppundervisningar för läkarstudenter varje vecka i form av seminarier.

Samtliga VFU-delar avslutas med utvärdering och diskussion för reflektion i grupp där vi pratar om veckan som gick.

Johannes Johansson

Klinikstudierektor

Telefonnummer

Kontor: 010 - 435 47 95