Kirurgi

Välkommen till kirurgikliniken i NU-sjukvården.

Kirurgikliniken på NÄL och Uddevalla tar varje termin emot studenter från läkarutbildningens T-8 kurs i Göteborg. Under 8 veckors avdelningsplacering hos oss kommer du att få uppleva och delta i en stor del av den kirurgiska vården. Vår klinik är uppdelad i sektioner för de olika specialområdena:

  • Kärlkirurgi
  • Endokrin kirurgi
  • Övre mag-tarmkirurgi
  • Nedre mag-tarmkirurgi
  • Bröstkirurgi
  • Akuta kirurgpatienter vårdas oftast på vår akutvårdsavdelning, KAVA.

I små grupper om 1-3 studenter kommer du tillsammans med de kirurger som arbetar på vår klinik att få möta patienter och delta i patientarbete varvat med föreläsningar och seminarier.

Under de två veckor du är på KAVA kommer du under ledning av din lärare att få utreda och delta i behandlingen av patienter med akuta kirurgiska sjukdomar. På avdelningarna för övre och nedre mag-tarmkirurgi kommer du under två veckor att delta i rond- och utredningsarbete och medverka i undersökningar och operationer.

Flera eftermiddagar i veckan är det seminarier och föreläsningar där studenterna i mindre grupper tillsammans med lärarna diskuterar de olika kirurgiska mag-tarmsjukdomarna.

Sektionerna för kärlkirurgi och endokrinkirurgi har särskilda scheman där du under några dagar får kunskaper i undersökningsteknik, utredning, behandlingar och operationer för respektive område. Under dessa dagar kommer du att följa med din lärare i det dagliga arbetet och även få undervisning i seminarieform.

Under en vecka kommer du att vara placerad på Uddevalla sjukhus där du kommer att vara med om undersökning, utredning och operation av bröstsjukdomar, framför allt bröstcancer, och även vara med på dagkirurgiska operationer som till exenpel gall- och bråckoperationer.

Under den tid du är hos oss kommer du också att delta i jourpass på vår akutmottagning på NÄL. Du kommer att få gå två kvällspass klockan 16-21 och ett pass under någon helgdag. Under dessa jourpass kommer du att under handledning få undersöka och föreslå utredning och behandling av akuta patienter.

Under den tid du är hos oss kommer dina lärare att vara specialister i kirurgi men du kommer även ofta att ha ST läkare som handledare eller lärare.

Marcus Bergman

Klinikstudierektor

Josefin Carlander

Klinikstudierektor, anestesi