Rökfritt sjukhusområde

Från och med den 1 januari 2017 gäller ett helt rökfritt sjukhus.

Rökfritt sjukhus gäller inte bara inomhus, utan även utomhus, inom sjukhusets område, och inkluderar därför även sjukhusets parkeringsplatser och gångvägar.  Vill man röka får man göra det utanför sjukhusets område.

Kartor över rökfritt sjukhusområde

NÄL

Uddevalla sjukhus

E-cigaretter inte tillåtna

I NU-sjukvården likställs e-cigaretter med vanliga cigaretter och är därmed förbjudna inom sjukhusområdet. 

Rökstopp för inneliggande patienter

Patienter som är inlagda erbjuds vid behov, nikotinplåster för sitt rökberoende under vårdtiden.  

Tobak

En majoritet av de som röker i dag vill sluta. Är du en av dem?

Läs mer