Sjukhusets regler

Följande allmänna regler gäller i NU-sjukvårdens verksamheter:

Sjukhusområdet är ingen allmän plats.

Vård och omsorg om patienten är det viktigaste och prioriteras alltid. Anhöriga och närstående förväntas att inte störa vårdarbetet.

För att få en lugn vårdmiljö har vårdpersonalen rätt att begränsa antalet besökare på vårdavdelningarna. Vanligt är att avdelningen inte vill ha fler än tre besökande. Om man är fler så turas man om att besöka patienten.

Sjukhuset har nolltolerans mot diskriminering, hot och våld.

Sjukhusets personal har rätt att: 

  • avvisa personer som inte har ärende till sjukhuset
  • avvisa besökare som är störande, bråkiga eller hotfulla 
  • avvisa besökare som blockerar entréer som ska vara fria för passage
  • tillkalla polis för handgriplig avhysning.

Vapen får inte bäras inom sjukhusområdet.

Förtäring av alkohol är förbjudet inom sjukhusområdet.

Rökning samt användning av e-cigaretter är förbjudet inom sjukhusområdet.

Djur får inte vistas inne på sjukhuset. Undantag gäller för assistenthundar och hundar som används vid yrkesutövning, exempelvis polishundar.

För att fotografera eller filma på sjukhuset krävs tillstånd. Detta gäller även vid användande av mobiltelefon och annan utrustning som har kamera installerad.

Ingen verksamhet förutom den som bedrivs av Västra Götalandsregionen (VGR), eller av VGR anlitade verksamheter, får bedrivas inom sjukhusområdet utan särskilt tillstånd.

Skylt med texten Välkommen till ett rökfritt sjukhusområde

Rökfritt sjukhus

Rökfritt sjukhus gäller inte bara inomhus, utan även utomhus, inom sjukhusets område.