Hitta rätt - så fungerar skyltningen på sjukhusen

För att underlätta för dig som besökare på NÄL och Uddevalla sjukhus att hitta rätt är skyltningen på sjukhusen uppbyggd på följande sätt: vid entrén väljer du målpunkt, vid målpunkten väljer du våningsplan, vid våningsplanet väljer du verksamhet.

I sjukhusens huvudentréer finns det informationstavlor med översikt över verksamheterna.

orienteringskarta
Exempel på en skylt i en av våra sjukhusentréer

Skyltning baserad på målpunkter

Skyltningen är uppbyggd utifrån målpunkter bestående av en bokstav. Informationen byggs på och blir mer detaljerad fram till verksamhetsdörren i takt med att den behövs.

Exempel på en målpunkt
Exempel på en målpunkt

Kompletterande information på vägen

För att du som besökare ska hitta din destination förstärks informationen på vägen mot målet med informationstavlor, hänvisningsskyltar och våningsplansskyltar. Där det behövs, bland annat vid informationstavlan i huvudentrén, finns även kartor.

Hänvisningsskylt
Exempel på en hänvisningsskylt

På väg mot målpunkten finns hänvisningsskyltar som visar hur du ska gå för att komma till målpunkten, som är en bokstav.

Hänvisnngsskylt
Exempel på en mer detaljerad hänvisningsskylt
skylt i taket, mot verksamhet alt. målpunkt
Exempel på hänvisningsskylt i taket

När du närmar dig ditt besöksmål blir hänvisningsskyltarna mer detaljerade. De visar hur du ska gå för att komma till en särskild verksamhet.

mottagningsskylt
Exempel på skylt för en mottagning

Framme vid ditt besöksmål finns en skylt som visar vilka verksamheter som finns vid denna ingång.

Våra avdelningar och mottagningar

På respektive mottagnings eller avdelnings sida finns i kontaktblocket högst upp en "inre vägbeskrivning" med information om målpunkt och plan. 

Avdelningar och mottagningar - NU-sjukvården