FoU-enheten uppmärksammar Joel Larsson

Publicerad:

Fredagen den 2 december kl 1300 avlägger Joel Larsson sjukhusfysiker vid Bild- och Funktionsmedicin, NU-sjukvården, medicine doktorsexamen vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet.

Plats: Hörsal Arvid Carlsson, Medicinaregatan 3, Göteborg.
Tid: Fredagen den 2 december 2022, kl 1300.
Fakultetsopponent: Docent Erik Tesselaar, Medicinsk strålningsfysik, Linköpings universitet, Linköping.

Avhandlingen baseras på följande delarbeten

I The effect of adaptive statistical iterative reconstruction on the assessment of diagnostic image quality and visualisation of anatomical structures in paediatric cerebral CT examinations.
Larsson J., Båth M., Ledenius K., Thilander-Klang A.
Radiation Protection Dosimetry 2016; 169(1-4): 115–122.
II Assessment of clinical image quality in paediatric abdominal CT examinations – dependency on the level of adaptive statistical iterative reconstruction (ASiR) and the type of convolution kernel.
Larsson J., Båth M., Ledenius K., Caisander H., Thilander-Klang A.
Radiation Protection Dosimetry 2016; 169(1-4): 123–129. 
III Frequency response and distortion properties of reconstruction algorithms in computed tomography.
Larsson J., Båth M., Thilander-Klang A.
Radiation Protection Dosimetry 2021; 195(3-4): 416–425.
IV Visualization of the distortion induced by nonlinear noise reduction in computed tomography.
Larsson J., Båth M., Thilander-Klang A.
Submitted