Förändringar för heldygnsvården inom barn- och ungdomspsykiatrin

Uppdaterad:
Publicerad:

Brist på specialistläkare leder till att NU-sjukvårdens barn- och ungdomspsykiatri, BUP, tvingas stänga avdelning 28 på sjukhuset. Patienter som behöver heldygnsvård kommer i stället vårdas på Sahlgrenska Universitetssjukhuset eller Södra Älvsborgs sjukhus från och med den 5 februari.

Barn- och ungdomspsykiatrins avdelning på NÄL har plats för sex patienter och bedriver heldygnsvård, alltså inläggning på sjukhus, för barn och ungdomar upp till 18 år. Det handlar om olika svåra psykiatriska tillstånd, där patienterna behöver tillgång till specialistläkare dygnet runt. 

Läkarbristen inom barn- och ungdomspsykiatrin gör nu att avdelningen tvingas stänga. Patienter som behöver heldygnsvård kommer i stället vårdas på Sahlgrenska Universitetssjukhuset eller Södra Älvsborgs sjukhus.  

− Det känns oerhört smärtsamt att vi måste stänga avdelningen, och jag förstår att detta kan väcka stor oro hos våra patienter och deras närstående. För att kunna bedriva en patientsäker vård måste vi ha specialistläkare och därför är jag tacksam för att vi kan erbjuda våra patienter heldygnsvård på andra sjukhus i regionen, säger Lars Ahngnell, verksamhetschef för BUP i NU-sjukvården. 

Samarbete mellan förvaltningarna 

NU-sjukvården kommer fortsatt göra akuta bedömningar dagtid och patienter som är i behov av heldygnsvård kommer vårdas på Sahlgrenska Universitetssjukhuset eller Södra Älvsborgs sjukhus. Ett intensivt arbete pågår nu med att ta fram långsiktiga lösningar för heldygnsvården i Västra Götalandsregionen. 

− Vi har ett gemensamt ansvar för vården av barn- och ungdomar med svåra psykiatriska tillstånd. Förvaltningarna måste samarbeta för att kunna ge den bästa vården. Patienterna kommer inte alltid vårdas på det närmaste sjukhuset, men de ska alltid få den vård de behöver, säger Kaarina Sundelin, hälso- och sjukvårdsproduktionsdirektör i Västra Götalandsregionen. 

Hit vänder du dig om du mår dåligt 

”En väg in” hjälper barn och unga med psykisk ohälsa att veta vart de ska vända sig. Ring telefon 010-435 86 50, lämna ett meddelande eller egenremiss på 1177.se

Vid akuta situationer med exempelvis självmordstankar kan du under dagtid ta kontakt med BUP:s akutmottagning, övrig tid kontaktar du 1177.