Många fördelar och varierande uppgifter för ST-läkare inom NU-sjukvården

ST- läkare

Vi trivdes så bra här under AT-tjänstgöringen att det kändes naturligt att fortsätta med ST-tjänstgöringen inom NU-sjukvården, säger Iris Van Dijk Härd, Åsa Hedegren och Anette Broen.

Utbildning är ett av NU-sjukvårdens fokusområden och NU-sjukvården har cirka 200 ST-läkare och cirka 20 BT-läkare. BT-tjänstgöring är den första delen av ST för de som inte gjort sin AT-tjänstgöring i Sverige.  

Många genomför dessutom både sin AT- och ST-tjänstgöring inom NU-sjukvården. Tre av dem är Åsa Hedegren, ST-läkare inom kvinnosjukvård, Anette Broen, ST-läkare inom barn- och ungdomssjukvård, och Iris Van Dijk Härd, ST-läkare inom psykiatri. 

Flera fördelar 

Det finns flera fördelar med att göra sin ST-tjänstgöring inom NU-sjukvården enligt Åsa Hedegren, Anette Broen och Iris Van Dijk Härd. Till exempel är sjukhuset “lagom stort” vilket leder till att man får en bra kontakt med sina medarbetare och även om NU-sjukvården inte är ett universitetssjukhus ligger fokus på utbildning, fortbildning och utveckling. 

– Man får se och lära sig mycket och man får ta mycket eget ansvar tidigt, säger Åsa Hedegren. 

– Har man dessutom gjort sin AT-tjänstgöring här är det lätta att lära sig rutinerna hos de olika verksamheterna, säger Iris Van Dijk Härd.  

– Ofta känner man till namnet om man ringer en konsult och det finns alltid någon att heja på i matsalen, säger Anette Broen.  

Varierande arbetsdagar 

Arbetsdagarna för en ST-läkare är också väldigt varierande med både praktiskt arbete och administration och många olika placeringar.  

För en ST-läkare inom kvinnosjukvård kan till exempel arbetsdagarna rotera mellan att ha jour på förlossningen, ronda på BB och gynekologi, operera gynekologipatienter och ha nattjour. Gör du ST-tjänstgöring inom barn- och ungdomssjukvården kan en ST-läkares mottagningsdag likna den för distriktsläkarens med uppsatta besök som exempelvis årlig astmakontroll. Andra dagar har man dagjour och då stöter man på allt från banala viroser till akut sjuka barn som kommer in med ambulans. 

– De dagar vi rondar på avdelningarna finns ofta möjlighet till mer fördjupning i den aktuella diagnoser och man kan följa patienten från dag till dag, säger Anette Boen, ST-läkare barn och ungdomssjukvård. 

Psykiatri har flera olika skilda verksamheter som ST-läkare behöver ta del av inom ramen av tjänstgöringen vilket kan göra det svårt att beskriva en “vanlig” arbetsdag, enligt Iris Van Dijk Härd, ST-läkare psykiatri. 

– Man kan få göra allt från akutbedömningar kring inläggning och uppföljning till att träffa patienter på årsbesök eller göra olika intygs- och sjukskrivningsbedömningar, fortsätter Iris. Vi har dessutom ingen klassisk rond längs med vårdplatserna, patienterna bjuds in efter behov till läkarsamtal på rummet.  

Oavsett placering får ST-läkaren alltså uppleva många spännande och lärorika situationer under sin tjänstgöring inom NU-sjukvården. 

– Det är väldigt kul att ha så många olika placeringar, på så vis blir det inte heller enformigt, säger Åsa Hedegren, ST-läkare kvinnosjukvård. 

Rekommenderas starkt 

På frågan om Anette, Iris och Åsa kan rekommendera andra läkare att göra ST-tjänstgöring inom NU-sjukvården svarar alla ett tveklöst “ja”.  

Vill du också göra din ST hos NU-sjukvården? Hör av dig till NU-sjukvårdens rekryteringsenhet via växeln på telefon 010-435 00 00 eller via e-post rekryteringsenheten.nu@vgregion.se. Alla lediga ST-tjänster finns även publiceras löpande på Lediga jobb - NU-sjukvården, kika gärna in och ansök.