Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Operationscentrum Uddevalla sjukhus kommer allt närmare

Nu går arbetet med det framtida Operationscentrum Uddevalla sjukhus in i nästa fas. En projektgrupp bestående av representanter från NU-sjukvården, Västfastigheter och arkitektbyrån Arkitema arbetar med att ta fram program- och systemhandlingar. Planerad byggstart är under 2019 med inflyttning i slutet av 2021.

Patienter från hela Västra Götalandsregionen kommer att få sina operationer utförda i Uddevalla.

– Det här är en jättesatsning på Uddevalla sjukhus som ett av Västra Götalandsregionens största centrum för planerad specialistvård, säger NU-sjukvårdens sjukhusdirektör Lars Wiklund. Nu pågår en koncentration av vissa behandlingar och ingrepp till mer specialiserade utbudspunkter. Uddevalla sjukhus är redan framstående inom bland annat ortopedi, med riktade uppdrag inom ryggoperationer, samt ögon, urologi och bröstkirurgi.

NU-sjukvårdens representanter i projektgruppen: Katrin Lihnell, Gunilla Bodén-Olsson, Claes Lundgren, Kerstin Thorsson, Krister Fröjdh och Carina Borg.

De nya lokalerna arbetas fram

De program- och systemhandlingar som nu arbetas fram är underlag för ett startbeslut att sätta igång det faktiska projekteringsarbetet under 2018. Regionstyrelsen har sedan tidigare reserverat drygt 500 miljoner kronor för Operationscentrum Uddevalla sjukhus.

– En viktig del i arbetet just nu är att säkerställa optimala flöden och samband mellan de olika funktionerna som ska rymmas i de nya lokalerna, säger Gunilla Bodén-Olsson, biträdande verksamhetschef för AnOpIVA och NU-sjukvårdens projektledare för Operationscentrum Uddevalla sjukhus.

– Vi har tidigare sett på ett behov av upp till 18 operationssalar i Uddevalla, fortsätter Gunilla Bodén-Olsson. Med effektiva flöden och arbetssätt kan antalet operationssalar bli till något färre, kanske tolv. Det är operationssalarna med all utrustning som står för de stora kostnaderna i ett sådant här projekt.

Placering av den nya byggnaden inte bestämd

Förutom operationssalar ingår ändamålsenliga lokaler för pre-operativa förberedelser för patienterna, sterilcentral, lokaler för uppvak och post-operativ verksamhet samt personalutrymmen i projektet. Allt kommer att inrymmas i en ny byggnadsstruktur på sjukhusområdet i Uddevalla.

– Vi ser nu på olika alternativa placeringar av den nya byggnaden, säger Gunilla Bodén-Olsson. Nu har vi med arkitekter i projektet som tillsammans med verksamheterna och Västfastigheter kommer se på var på sjukhusområdet det är bäst att bygga.

Nuvarande operationslokaler på Uddevalla sjukhus kommer användas fram till inflyttning i de nya för att därefter anpassas till annan verksamhet. De befintliga operationssalarna är för små och har för låg takhöjd för att anpassas till den utrustning som krävs för modern och effektiv operationsverksamhet.

Många verksamheter är involverade 

Det är många verksamheter som kommer involveras i arbetet med Operationscentrum Uddevalla sjukhus. Förutom de uppenbara, som exempelvis operation, sterilcentral, kirurgi, ortopedi och ögon, kommer projektet också nära samband med slutenvårdsavdelningarna på sjukhuset, bild- och funktionsmedicin och fysioterapi. Delar av lokalerna kommer särskilt anpassas för barn som ska opereras.

– Uddevalla sjukhus är redan idag framstående inom så kallad dagkirurgi, där patienten kommer och går hem från sjukhuset samma dag, säger Gunilla Bodén-Olsson. Idag följs ungefär 30 procent av operationerna av slutenvård. Den siffran kommer på sikt att sjunka. Med rätt arbetssätt och lokaler kan fler patienter få sin operation utan att behöva övernatta på sjukhuset. 

Kontakt

Projektledare NU-sjukvården
Gunilla Bodén-Olsson, bitr. verksamhetschef An/Op/IVA 
gunilla.boden-olsson@vgregion.se

Fastighetsförvaltare Västfastigheter
Jonas Carlson
073-047 61 00
jonas.carlson@vgregion.se

Senast uppdaterad: 2018-01-21 10:07