Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Slutenvårdsdos höjer patientsäkerheten kring läkemedel

Den 15 november gick startskottet för breddinförandet av slutenvårdsdos i NU-sjukvården. Med maskinell hjälp kommer inlagda patienter i fortsättningen få tabletter och kapslar packade i små påsar, med ett läkemedel per påse och intagstillfälle.

– Det här innebär en stor förändring och är bland det största som hänt inom läkemedelshantering på väldigt länge, säger Lena Stroud, chef för läkemedelsenheten.

Höjer patientsäkerhet och kvalitet

Övergången till slutenvårdsdos görs för att öka patientsäkerheten och kvaliteten i läkemedelshanteringen. Med maskinell hantering minskar risken för fel. Elektronisk överföring av ordinationen ger också korrekt märkning av dospåsarna.

Men det finns fler positiva effekter av att slutenvårdsdos och maskinell dosdispensering av läkemedel införs i NU-sjukvården.

– En annan fördel är att patienten har större möjligheter att bli mer delaktig i sin medicinering då varje dospåse är tydligt märkt. Erfarenheter från Södra Älvsborgs sjukhus som använt slutenvårdsdos i flera år visar också att det frigör tid för sjuksköterskorna som får mer tid över till att ägna sig åt patientvård, säger Lena Stroud.

Läkemedelsassistent Jonas Åberg tar emot de packade läkemedelspåsarna ur dosettmaskinen
Läkemedelsassistent Jonas Åberg tar emot de packade läkemedelspåsarna ur dosettmaskinen.

Alla avdelningar igång innan sommaren

Breddinförandet av slutenvårdsdos i NU-sjukvården slutförs under våren 2018. Planen är att två avdelningar ska anslutas till det här nya sättet att packa och leverera läkemedel varje vecka. Innan sommaren räknar läkemedelsenheten med att i princip alla vårdavdelningar har börjat med slutenvårdsdos.

Först ut den 15 november var medicinavdelning 42 på NÄL. 

Vad är slutenvårdsdos?

Slutenvårdsdos är maskinell dosdispensering av läkemedel för slutenvården till patienter som ligger inne på sjukhus. Tabletter och kapslar packas maskinellt för varje patient, för ett dygn i taget. Ett läkemedel, för ett intagstillfälle packas per påse. Varje påse är märkt med patientens namn och personnummer, läkemedelsnamn med styrka och dos, intagsdatum och intagstid. 

Södra Älvsborgs sjukhus har använt slutenvårdsdos sedan 2011 och nu införs en regiongemensam lösning på alla sjukhus i VGR. Slutenvårdsdos implementeras i NU-sjukvården under 2017-2018.

Syftet med slutenvårdsdos är att öka säkerheten vid läkemedelshanteringen, öka patientinsyn och patientmedverkan, minska risken för felmedicinering och minska sjuksköterskornas arbetsbelastning vid läkemedelshantering. Slutenvårdsdos förutsätter nya arbetssätt i vården.

Senast uppdaterad: 2018-01-21 10:07