Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Arbetet kring nya lagen om utskrivningsklara patienter igång

I ett försök att hitta en lösning på problemet att många patienter blir kvar på sjukhus trots att de är medicinskt färdigbehandlade och utskrivningsklara, föreslår regeringen att en ny lag träder i kraft vid årsskiftet. Den 30 mars träffades NU-sjukvården, primärvård och kommuner i FyrBoDal till ett första dialogmöte, som en del i arbetet att tillsammans förbereda sig inför den nya lagen om samverkan vid utskrivning från slutenvården.

Den nya lagen ersätter nuvarande lag, som säger att kommunerna blir betalningsansva­riga för medicinskt färdigbehandlade patienter efter fem dagar. I den nya lagen om samverkan vid utskrivning från slutenvården kommer betalningskravet finnas kvar som en sista utväg och minskas till tre dagar, men framför allt framhålls att sjukhus, primärvård och kommuner har ett gemensamt ansvar för patien­ten.

Gemensamt ansvar kräver nya arbetssätt

För att vara beredda när den nya lagen träder i kraft förbereder sig nu VGR och kommunerna tillsammans, med målet att ta fram ett samarbetsavtal.
– Vi har ett gemensamt ansvar och måste jobba mycket mer personcentrerat kring patienten än vi gör idag. I framtiden måste planeringen för utskrivningen påbörjas redan när patienten skrivs in, säger Ida Wernered, regionutvecklare på VGR:s sjukvårdsstrategiska team, som tillsammans med Vårdsamverkan FyrBoDal bjudit in till dialogmötet.

Dialogmöte och strategisk beredningsgrupp

Dialogmötet den 30 mars var en startpunkt för att få in synpunkter från deltagare från sjukhus, primärvård och kommuner i FyrBoDal till det fortsatta arbetet med överenskommelsen. Liknande dialogmöten har tidigare hållits i de geografiska områden som är knutna till Skaraborgs sjukhus, Södra Älvsborgs sjukhus och Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Det har också tillsatts en strategisk beredningsgrupp, där NU-sjukvården representeras av t.f. chefläkare Henrik Olsson och Kent Storm, verksamhetschef för vuxenpsykiatrin.

VGR:s webbinformation om den nya lagen

Senast uppdaterad: 2018-01-21 10:07