Ändring av utbudspunkter i vuxenpsykiatrin

NU-sjukvården har beslutat att minska antalet utbudspunkter inom vuxenpsykiatrin. Det innebär att öppenvårdsmottagningen i Munkedal och äldrepsykiatrimottagningen på Uddevalla sjukhus stängs.

Den verksamhet som idag bedrivs vid de mottagningar som berörs, kommer att fortsätta sitt arbete vid vuxenpsykiatrins andra specialistmottagningar i NU-sjukvården. Du som är patient på de mottagningar som NU-sjukvården stänger erbjuds möjlighet till fortsatt vård vid någon av våra andra mottagningar inom vuxenpsykiatrin. 

Under sidan Frågor och svar hittar du mer information. 

Frågor och svar