Frågor och svar om förändringarna av utbudspunkter i vuxenpsykiatrin

På den här sidan har NU-sjukvården samlat frågor och svar om förändringen av utbudspunkter i vuxenpsykiatrin. Hittar du inte informationen du söker, skicka ett mejl till nu.kommunikation@vgregion.se

Tänk på att NU-sjukvården inte får hantera personuppgifter, som namn och personnummer, via e-post. Det betyder att vi inte kan svara på några specifika patientfrågor den vägen. 

Ändring av utbudspunkter i vuxenpsykiatrin

1. Vad är det som händer? 
NU-sjukvården har beslutat att minska antalet utbudspunkter inom vuxenpsykiatrin och att samlokalisera ett antal verksamheter. Det innebär att öppenvårdsmottagningen i Munkedal och äldrepsykiatrisk mottagning på Uddevalla sjukhus stängs.

2. Varför görs förändringen? 
NU-sjukvården står inför exceptionellt stora utmaningar för att svara upp mot de krav som regionfullmäktige ställer om en verksamhet och budget i balans. För att klara det måste sjukhuset se över sitt sätt att arbeta.

Det är förståeligt att stängningen av mottagningarna väcker känslor och i ett kortare perspektiv upplevs som negativ. Men NU-sjukvården bedömer ändå att förändringen på sikt ska ge vuxenpsykiatrin möjligheter att bygga upp en mer stabil och jämlik verksamhet, för de patienter som är i behov av specialistpsykiatri. 

3. När sker förändringen? 
Äldrepsykiatrisk mottagning på Uddevalla sjukhus stänger 9 juni. Mottagningen i Munkedal stänger den 30 juni 2023. Men redan från och med den 29 maj är öppettiderna där begränsade. 

4. Varför stängs just dessa mottagningar?
Det pågår effektiviseringar och förändringar i alla verksamheter i NU-sjukvården. Munkedal är en medelstor mottagning, medan äldrepsykiatrisk mottagning är en mindre mottagning med få patienter. Bedömningen är att de förändringar som görs på sikt innebär större positiva än negativa effekter för såväl patienter, som närstående och medarbetare.

5. Jag är patient där idag. Hur blir det med mig nu? 
Du som är patient på de mottagningar som NU-sjukvården stänger erbjuds möjlighet till fortsatt vård vid någon av våra andra mottagningar inom vuxenpsykiatrin. Du som berörs får i slutet av maj ett brev från NU-sjukvården. 

Munkedal:
NU-sjukvården kommer att flytta över dig till den öppenvårdsmottagning inom specialistpsykiatrin, som ligger närmast den kommun som du bor i. Vid ditt nästa besök är det den mottagningen som du blir kallad till.   

Du kan också själv välja att flytta över till en annan mottagning inom specialistpsykiatrin. Det gör du enklast via telefon eller på 1177.se.
Välja specialistvård

Leta upp och kontakta den mottagning som du vill flytta över till, så återkopplar de till dig. 

Om du är färdigbehandlad inom specialistpsykiatrin, och inte behöver ytterligare vård, avslutar vi ditt ärende. Om du behöver fortsatt vård, men inte av NU-sjukvården, remitteras du till primärvården. Det görs enligt de vanliga rutinerna.

Äldrepsykiatrin:
Du ska redan ha fått information om förändringarna av mottagningspersonalen. NU-sjukvården kommer att flytta över dig till den öppenvårdsmottagning inom specialistpsykiatrin som du lämnat önskemål om att få komma till. Vid ditt nästa besök är det den mottagningen som du blir kallad till.   

Du kan också själv välja att flytta över till en annan mottagning inom specialistpsykiatrin. Det gör du enklast via telefon eller på 1177.se.
Välja specialistvård

Leta upp och kontakta den mottagning som du vill flytta över till, så återkopplar de till dig. 

Om du är färdigbehandlad inom specialistpsykiatrin, och inte behöver ytterligare vård, avslutar vi ditt ärende. Om du behöver fortsatt vård, men inte av NU-sjukvården, remitteras du till primärvården. Det görs enligt de vanliga rutinerna.

6. Hur går överflyttningen till? 
Se svar i fråga 5.  

7. Vad gör jag om jag inte är nöjd med de lösningar som erbjuds?  
Se svar i fråga 5.

8. Kommer jag att mötas av ny personal?
Alla medarbetare som berörs har fått erbjudande om att flytta med till andra jobb inom vuxenpsykiatrin. NU-sjukvården försöker se till att du får träffa samma kontaktpersoner som du haft tidigare. Men en viss omsättning av personal finns på alla arbetsplatser, så det går tyvärr inte att lämna några garantier. 

9. Hur ska jag ta mig till min nya mottagning? 
Du har ett eget ansvar för att ta dig till och från vården. Om du av hälsoskäl inte kan åka kollektivt eller med egen bil kan det finnas andra möjligheter för dig att ta dig till mottagningen. Läs mer om på 1177.se
Sjukresor i Västra Götaland

10. Kan jag få annat stöd än de alternativ som beskrivs ovan? 
NU-sjukvården har ett antal psykiatriska mobila team. De ger vård och behandling som kräver specialistkompetens i psykiatri och som är av akut karaktär. Insatser sker i form av hembesök eller stöd och råd via telefon. Teamen finns i Bäckefors, Strömstad, Trollhättan och Uddevalla, men arbetar i hela NU-sjukvårdens upptagningsområde.
Kontaktuppgifter till psykiatriska mottagningar