Självdialys

Självdialys gör att patienter i behov av dialys kan utföra sin behandling utan att vara beroende av assistans från vårdpersonal. Genom instruktioner i film och text handleds patienten till de olika momenten i dialysbehandlingen. Syftet är att ge patienten mer flexibilitet i förhållande till när och var dialysbehandlingen ska genomföras.

Vid frågor kontakta dialys- och njursviktsmottagningen, se kontaktuppgifter nedan.

Välj dialysmaskin

 

Välj dialysmaskin för att se tillhörande användarinstruktioner. OBS! Vissa avvikelser mot nuvarande rutiner och material kan förekomma.

Dialys- och Njursviktsmottagning NÄL

Kontakta oss

Telefonnummer

Telefontider

  • måndag - fredag 9:45 - 10:45

Växeltelefon

Om tjänsten

Webbtjänsten Självdialys är utvecklad av dialys- och njursviktsmottagningen i NU-sjukvården. Fresenius Medical Care eller någon annan leverantör till NU-sjukvården är inte ansvarig för innehållet i tjänsten. Materialet ersätter inte manualer eller annan information från leverantörer till NU-sjukvården.

Instruktionerna ska endast användas efter samråd med NU-sjukvårdens vårdpersonal. Västra Götalandsregionen eller NU-sjukvården tar inget ansvar för hur instruktionerna används eller för innehållet i instruktionerna, annat än för NU-sjukvårdens patienter och efter samråd med NU-sjukvårdens vårdpersonal.

Instruktionerna bygger på rutiner som gäller lokalt vid dialys- och njursviktsmottagningen i NU-sjukvården. Observera att skillnader kan förekomma mellan olika mottagningar.

Film-, bild- och webbproduktion är utförd av NU-sjukvårdens kommunikationsenhet.