Jobba som sjuksköterska på kirurgikliniken!

"Jag vill hjälpa andra, på samma sätt som de hjälpte mig"

När Lovisa Gidstedt var åtta år fick hon diabetes och blev inlagd på sjukhuset. Där och då bestämde hon sig för att hon också ville hjälpa andra människor, på samma sätt som hon själv fick den vård hon behövde.

I dag arbetar Lovisa som sjuksköterska inom NU-sjukvårdens verksamhet för kirurgi. Möt henne, både på fritiden och på jobbet, och hör henne berätta varför hon inte ångrar sitt yrkesval, trots att det ibland är tufft.

Som sjuksköterska på kirurgkliniken gör du skillnad för andra människor - varje dag.

Här räddas liv genom akuta insatser och många gånger avgörande kirurgi. Vi botar när vi kan, men eftersträvar alltid att lindra och trösta. Hos oss arbetar vi tillsammans, tvärproffersionellt med patientens behov som gemensamt mål. För oss är det viktigt att samarbeta och hjälpas åt över avdelningsgränser och mellan mottagningar.

Här får du möjlighet att arbeta med bred och avancerad kirurgisk sjukvård som präglas av utveckling och teamarbete!

Avdelning 63 KAVA - Har ett intensivt flöde för  akutkirurgiska patienter som inkommer via akutmottagningen NÄL, Trollhättan.

Avdelning 62 - Här vårdas kirurgpatienter med sjukdomstillstånd i tjock- eller ändtarm som är inplanerade för en operation. Avdelningen har en integrerad mottagning som omfattar stomiterapeut, läkar- och sjuksköterskemottagning vid NÄL, Trollhättan.

Avdelning 45 - En kirurgisk vårdavdelning där vi vårdar patienter med sjukdomstillstånd i öron, näsa, hals och käken, övre magtarmkanalen och kärlsjukdom. Patienterna inkommer akut eller planerat för kirurgiskt omhändertagande på NÄL, Trollhättan.

Avdelning 3 - Vårdavdelning på Uddevalla sjukhus för akut- och planerad urologi (sjukdomar i urinvägarna), bröstkirurgi samt ögonsjukvård.

Avdelning 14 palliativ vårdavdelning - En palliativ åtgärdsavdelning som tillsammans med det palliativa teamet utgör den palliativa enheten på Uddevalla sjukhus. Här syftar vården till att skapa en bra början på slutet och vården inriktas mot symtomkontroll och livskvalitet för de svårast sjuka.

Hos oss kommer personlig utveckling och verksamhetsutveckling gå hand i hand. Vårt fokus är att utveckla omvårdnaden, teamarbete och de medicinska resultaten. För att åstadkomma detta krävs engagerade medarbetare! 

Din personliga utveckling och ditt medarbetarskap är det som gör vårdens resultat. 

Vi erbjuder en kvalitativ bredvidgång där både mentorskap och en introduktion skräddarsys  utifrån din erfarenhet och kunskap!

Madeleine Mjölnevik, Sofia Thelander, Jessica Moselius, Ellinor Alfredsson och Emilia Gustafsson - sjuksköterskor på kirurgikliniken.
Madeleine Mjölnevik, Sofia Thelander, Jessica Moselius, Ellinor Alfredsson och Emilia Gustafsson - sjuksköterskor på kirurgikliniken.

"Vi har stora utvecklingsmöjligheter"

Jessica Moselius och Ellinor Alfredsson  - sjuksköterskor på avdelning 62
Jessica Moselius och Ellinor Alfredsson - sjuksköterskor på avdelning 62

"På avdelning 62 jobbar vi med avancerad kirurgisk vård och vårdar patienter som har en sjukdom i tjock- eller ändtarm. Det är både planerad och akut vård, kolorektalkirurgi, cancervård, sköldkörteloperationer och endokrina operationer. Vi vårdar neutropena patienter och har viss dagsjukvård."

"Vi har ett väldigt bra teamwork med undersköterskor, farmaceut, fysioterapeut och läkare på avdelningen. De är alla guld värda!"

"Jag har fastnat för den kirurgiska vården"

Madeleine Mjölnevik, sjuksköterska på avdelning 62 - kirurgi
Madeleine Mjölnevik, sjuksköterska på avdelning 62 - kirurgi

"Jag fastnade för avdelning 62 när jag var på praktik här under studierna. Jag fastade för den kirurgiska vården och att det både är planerad och akut vård."

"Jag gillar specialistkompetensen på vår avdelning och att vi har stora utvecklingsmöjligheter. Just nu utbildar jag mig till specialistsjuksköterska inom kirurgi!"

"Det roligaste på jobbet är variationen"

Emilia Gustafsson
Emilia Gustafsson, sjuksköterska och sektionsledare på avdelning 45 - kirurgi

"En arbetsdag hos oss är väldigt varierande. Vi förbereder patienter för planerade eller akuta operationer, vi gör undersökningar på avdelningen, rondar och mycket mer. Det är variationen på jobbet som jag gillar."

"Nattjobb är både utmanande och tufft men också väldigt roligt"

Hur är det att jobba natt? Lisa Riddebäck är sjuksköterska på kirurgikliniken och berättar i filmen om varför hon gillar nattjobb.

”Att jobba natt kan vara utmanande, krävande och tufft men också väldigt roligt. Man är mer ensam på natten och har mer ansvar. Man blir mer delaktig i omvårdnaden av patienterna på natten. Man lär sig otroligt mycket av att jobba natt.

"Chans att vara kreativ och flexibel"

Sofia Thelander
Sofia Thelander, sjuksköterska på avdelning 62 - kirurgi

"Jag har jobbat på vårdcentral i många år men sedan några veckor tillbaka jobbar jag på avdelning 62 - kirurgi, vilket känns jättekul! Det är två helt olika typer av vård. Här på sjukhuset är det längre vårdtider och man hinner lära känna patienterna."

"Det bästa med att vara sjuksköterska är att det är väldigt roligt, brett och man får chans att vara kreativ och flexibel."