Uddevalla sjukhus

Uddevalla sjukhus

Uddevalla sjukhus hittar du strax norr om stadens centrum. Det 15 våningar höga A-blocket i rött tegel syns tydligt från staden.

Besöksadress

Fjällvägen 9, Uddevalla

Se karta

Buss

Tidtabeller hittar du på Västtrafiks hemsida. Ange ”Uddevalla sjukhus” som mål. Lokalbussar från Kampenhof busstation stannar mittemot sjukhuset och du korsar Fjällvägen via en gångtunnel.

Till fots

Från Kampenhof busstation är det 700 meter till sjukhuset. Gå norrut längs Västerlånggatan/Fjällvägen för att komma till sjukhuset.

Bil

När du färdas på riksväg 44, tag av vid Fjällvägsmotet. 

Parkering

På sjukhusområdet finns ett flertal parkeringsplatser som samtliga är avgiftsbelagda. Vissa tider kan det vara svårt att hitta parkeringsplats.

Hitta på sjukhuset

Kartan nedan visar Uddevalla sjukhus målpunkter, entréer och parkeringar. Målpunkterna anges som svarta fyrkanter med vita bokstäver. Mer information om hur du kan hitta rätt inne på sjukhuset.

Adressuppgifter finns även på sidan för respektive avdelnings eller mottagnings sida, förutom besöks- och kontaktuppgifter. 

Hitta avdelningar och mottagningar