Parkering

NU-sjukvårdens sjukhus har flera områden med parkeringsplatser för besökare. Några platser är reserverade för personer med funktionsnedsättning.

Det är Västfastigheter som är ansvariga för parkeringarna i NU-sjukvården. Läs mer på Västfastigheters hemsida:

I tillgänglighetsdatabasen finns det information om handikappsparkeringar och var dessa är belägna.

Parkeringskarta för NÄL

Parkeringsplatserna är markerade med blå P-skyltar på kartan. 

Parkeringskarta för Uddevalla sjukhus

Parkeringsplatserna är markerade med blå P-skyltar på kartan.