Pedagogisk AT

Två AT-läkare i varje startgrupp får möjlighet att göra en pedagogisk AT.

Det som ingår i pedagogisk AT är bland annat: Pedagogisk baskurs, utbildning som instruktör och operatör i medicinsk simulering (IMS) och tid för handledning och planering. Man får handleda studenter som går konsultationskunskapskursen (KiKK) och leda medicinska simuleringar.

Mer information om pedagogisk AT finns här (länk)