Kuratorsmottagning Uddevalla

Kontaktuppgifter

Telefon

Telefontider

mån - fre 8:00 - 15:30

Växeltelefon

Öppettider

mån - fre 8:00 - 15:30

Besöksadress

Fjällvägen 9
451 53 Uddevalla
Plan 15
Målpunkt A

Vägbeskrivning

Uddevalla sjukhus. Avfart Fjällvägsmotet från riksväg 44. Se vidare skyltning inom sjukhusområdet. Information kollektivtrafik: www.vasttrafik.se

Västtrafik - reseplaneraren

Postadress

Kuratorsmottagning Uddevalla Sjukhus
Fjällvägen 9
451 80 Uddevalla

Sjukdom och olycksfall innebär förändringar i livet för dig som är patient och för de närstående. Det kan innebära att du ställs inför nya och ovana situationer. Då kan en kurator vara ett stöd för dig. Kuratorerna har ett sjukhusövergripande ansvar och servar de olika somatiska verksamheterna på Uddevalla sjukhus.

Söka vård hos oss

Du som patient kan själv ta kontakt med den kurator som arbetar på din avdelning eller mottagning du besökt. En eller flera kuratorer är knutna till varje specialitet på sjukhuset. Du kan även be sjukvårdspersonalen kontakta aktuell kurator.

Vid ditt besök hos oss

Kuratorn står för den psykosociala kompetensen i vården genom att betrakta dig som patient utifrån ett helhetsperspektiv. Att genom sociala och psykologiska insatser bidra till bästa möjliga hälsa för patienter som utreds, behandlas och vårdas på Uddevalla sjukhus. Vi kan erbjuda stöd som kan bidra till att öka din och dina närståendes förmåga och möjlighet att hantera den förändrade situationen.

I samråd med dig som patient eller närstående planerar vi aktuella stödåtgärder såsom information och rådgivning kring samhällets resurser, samordning av kontakter med myndigheter och övrig sjukvård, motiverande samtal vid livsstilsförändringar, kris- och bearbetande samtal i samband med sjukdom, olycksfall eller vid kronisk sjukdom och funktionsnedsättning.

Checklista inför ditt besök

  • Ta med fotolegitimation och eventuellt högkostnadskort
  • Anmäl ditt besök i receptionen i huvudentrén
  • Kostnad 100 kronor erläggs direkt i centralkassan
  • Samtal hos kurator är kostnadsfri för inneliggande patienter och närstående

Vi som arbetar här

Vi som arbetar som kuratorer är socionomer. Vanligt är att vi även har olika former av vidareutbildningar såsom magisterutbildning i psykosocialt arbete eller grundläggande psykoterapiutbildning, krisbearbetning, kognitivt förhållningssätt eller handledning.

Alla som arbetar här har tystnadsplikt.

Ansvariga för mottagningen

Heléne Fredh-Carlström, chefkurator
Telefon: 010-435 53 95
E-post: E-postadress


Senast uppdaterad: 2018-03-29 09:14