Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Sjuksköterskedagen ett vinnande koncept

Den 12 maj firades den internationella sjuksköterskedagen runt om i världen. På NÄL uppmärksammades dagen med utställare och presentationer av examensarbeten.

Sjuksköterskedagen har länge varit en win-win-situation för både NU-sjukvården och Högskolan Väst.
– Det kunskapsutbyte som uppstår mellan studenter, vårdverksamheter och patienter är värdefullt för alla inblandade parter, säger Johan Linder, studierektor i NU-sjukvården och en av arrangörerna för sjuksköterskedagen.

Förutom de kontakter som knyts på plats får även vårdpersonalen nyttig input från aktuell forskning.
– Det minskar gapet mellan teori och praktik, säger Johan Linder.

Att leva med cancer

Under sjuksköterskedagen den 12 maj presenterades en rad olika examensarbeten.
– Vårt syfte har varit att beskriva vuxna människors upplevelser av att leva med cancer, säger sjuksköterskestudenterna Astrid Bolmvall och Joakim Bond.

Astrid och Joakims arbete visade bland annat att många cancersjuka personer upplevde svårigheter med att planera saker. Det fanns även en viss negativ inverkan från nära och kära, då deras oro blev en ständig påminnelse om sjukdomen.
– Om sjuksköterskan vet hur människan upplever sin sjukdom blir det lättare att ge personcentrerad vård och individanpassad information, säger Astrid och Joakim.

Under 2017 kommer ytterligare en sjuksköterskedag arrangeras på NÄL. Denna är planerad den 1 december.

Senast uppdaterad: 2018-01-21 10:07