Målning av P-rutor

Nu börjar arbetet med att måla om parkeringsrutor.

Västfastigheter som ansvarar för parkeringsplatserna påbörjar i dagarna arbetet med att måla om parkeringsrutorna på parkeringarna vid Uddevalla sjukhus och NÄL.
Eftersom arbetet är väderberoende är det svårt att ange exakta dagar och tid för arbetet. Skyltar och avspärrningsband visar var du inte kan parkera.

Senast uppdaterad: 2018-01-21 10:07