Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Caroline och Elin ger råd till regiondirektören

Sedan 2013 tar regiondirektör Ann-Sofi Lodin hjälp av unga rådgivare inom VGR i viktiga framtidsfrågor. Under 2017 och 2018 finns två av dem inom NU-sjukvården: utvecklingsledaren Caroline Fruberg och logopeden Elin Jakobsson.

Ett av kraven för att få uppdraget som ung rådgivare inom VGR är åldern – du ska vara yngre än 30 år. Men du ska också vara resultatinriktad, analytisk, samhällsorienterad, kommunikativ och kunna tänka visionärt.

Det är personlighetsdrag som passar in på både Caroline Fruberg och Elin Jakobsson. Under 2017 och 2018 ingår de i den grupp med 15 personer från VGR:s olika förvaltningar som blivit utvalda att fungera som regiondirektörens unga rådgivare, efter att deras respektive chefer nominerat dem. 

Stöttar i förbättringsarbete

Caroline Fruberg började som utvecklingsledare inom område I i NU-sjukvården för tre år sedan, tidigare har hon arbetat på den centrala utvecklingsenheten inom Region Jönköping. I hennes dagliga arbetsuppgifter ingår att stötta chefer och medarbetare inom bland annat akutverksamheten i deras förbättringsarbete.

Blir lyssnade på

I rollen som ung rådgivare åt Ann-Sofi Lodin utgår Caroline Fruberg från sin profession som utvecklingsledare:

– Jag vill lägga fokus på hur VGR:s utvecklingsinitiativ ska vara förenliga med de strategier för kvalitetsarbete som vi har i NU-sjukvården och andra sjukhus, och hur vi bygger en bred kompetens och kultur för ständiga förbättringar i organisationen, säger hon.

– Jag känner en stor entusiasm och vilja från regiondirektören och hennes stab att detta ska bli en bra satsning. Vi får gott om utrymme för att göra inspel kring viktiga frågor och det känns som om de verkligen lyssnar på oss.

Hjälper efter stroke

Elin Jakobsson har arbetat som logoped i NU-sjukvården i drygt fyra år. Hon började på logopedmottagningen redan dagen efter sin examen.

Tidigare har hon arbetat med barn och vuxna med medfödda och förvärvade tal- och språksvårigheter men sedan någon månad har hon en ny tjänst och arbetar numera heltid som logoped på akutstrokeavdelning 53 på NÄL. Hon är även logoped i NU-sjukvårdens ALS-team.

Spännande studiebesök

Även Elin Jakobsson upplever ett starkt gensvar från regiondirektören och de andra i gruppen:

– Vi ses en heldag ungefär varannan månad, säger hon. Inför varje möte får vi konkreta diskussionsfrågor som vi ska lämna våra perspektiv, tankar och idéer kring.

– Hittills har det exempelvis handlat om VGRs varumärke, information om hur budgetprocessen ser ut och vilka områden som VGRs politiker definierat som högprioriterade. Vi har också gjort studiebesök till olika verksamheter inom VGR och deltagit under ett regionfullmäktige.

– Det är spännande att lära känna personer från andra verksamheter inom Västra Götalandsregionen och tillsammans få komma fram till förbättringsförslag på viktiga och övergripande frågor.

Senast uppdaterad: 2018-01-21 10:07