Vanliga frågor om förändringen inom nära specialiserad vård

Här har vi samlat några frågor och svar om förändringen som sker inom nära specialiserad vård vid närsjukhusen i Strömstad, Lysekil och Bäckefors den 1 november 2022. 

Hittar du inte svaret på din fråga? Skicka ett mejl till nu.kommunikation@vgregion.se

 1. Vad händer 1 november 2022? 
  Då tar NU-sjukvården över ansvaret från Aleris för den nära specialiserade vården vid närsjukhusen i Strömstad, Lysekil och Dalsland (Bäckefors).
 2. Varför sker denna förändring? 
  I dag är det den privata vårdgivaren Aleris som har ansvaret för den nära specialiserade vården vid närsjukhusen. Deras avtalstid med VGR, Västra Götalandsregionen, går ut 31 oktober. Aleris har valt att inte förnya detta avtal. VGR har annonserat ut en ny upphandling om att driva vården, men ingen vårdgivare lämnade in något anbud. För att säkerställa den nära specialiserade vården i Strömstad, Lysekil och Bäckefors har VGR därför bett NU-sjukvården att gå in under en övergångsperiod. 
 3. Hur länge ansvarar NU-sjukvården för vården? 
  Övergångsperioden gäller från 1 november 2022 fram till och med 31 december 2023. 
 4. Varför är inte lösningen med NU-sjukvården permanent? 
  VGR genomför just nu ett omfattande arbete med att se över hälso- och sjukvårdens utbud och lokalisering i Västra Götaland. I avvaktan på att den processen blir klar har VGR gjort denna tillfälliga överenskommelse med NU-sjukvården. De som beställer vård i VGR har sedan ansvaret att redovisa en långsiktig lösning från 1 januari 2024.  
 5. Vilken nära specialiserad vård erbjuder NU-sjukvården? 

  NU-sjukvården kommer att erbjuda öppenvårdsbesök och behandlingar inom specialistvård i samma omfattning som tidigare inom följande medicinska specialiteter:

  • Barn- och ungdomsmedicin
  • Specialistgynekologi
  • Hud inklusive ljusbehandling
  • Kardiologi (hjärta)
  • Öron-näsa-hals, inklusive logopedi
  • Ögon – barn och vuxna inklusive ögonbottenfotografering

  Vården erbjuds såväl fysiskt som digitalt och mobilt.

 6. Kommer röntgen att finnas kvar? 
  Möjlighet till röntgen finns kvar på de tre sjukhusen, men under en annan vårdgivare än NU-sjukvården och Aleris. 
 7. Vad händer med diabetespatienterna? 
  Diabetespatienter som varit patienter hos Aleris kommer att bli kallade till diabetesmottagningen på NÄL/Uddevalla sjukhus.
 8. Varför ingår inte rehab i Bäckefors i de delar som NU-sjukvården tar över från Aleris? 
  Rehab-verksamheten vid Bäckefors är en del av Vårdval Rehab och ingår inte i det uppdrag som NU-sjukvården har. Vårdval Rehab är ett helt annat uppdrag som VGR beställer av andra vårdgivare. I Bäckefors har Aleris sagt upp sitt avtal om rehab. Du som behöver rehabilitering i form av arbetsterapi och fysioterapi har själv möjlighet att välja vilken rehabenhet du vill besöka. Det finns flera olika enheter att välja bland. 
  1177:s information om Vårdval Rehab
 9. Vad händer med rehabbassängerna i Strömstad och Bäckefors? 
  Fram till 31 oktober ansvarar Aleris för bassängerna. Därefter går avtalet mellan VGR och Aleris ut. Rehabbassänger ingår inte i uppdraget som NU-sjukvården har, att erbjuda nära specialiserad vård. Det finns i nuläget ingen information om att någon annan tar över ansvaret efter Aleris. I Lysekil ansvarar Kuling Rehab och Hälsa för rehabbassängen, som en del av deras avtal med VGR inom Vårdval Rehab.  
 10. Vad händer med mina patientuppgifter när NU-sjukvården tar över? 

  För att säkerställa en trygg övergång kommer information om din vård hos Aleris, som information om pågående behandling, remisser och provsvar, att överföras till NU-sjukvården. Du har möjlighet att motsätta dig att dina patientuppgifter överförs till NU-sjukvården. Om du motsätter dig ska du meddela detta genom att skicka ett brev till Verksamhetschef, Lysekils Närsjukhus, Valbogatan 17, 453 34 LYSEKIL senast 23 oktober 2022.

  Om du godkänner att NU-sjukvården tar del av dina patientuppgifter behöver du inte göra någonting.

  Mer information om hur Aleris och NU-sjukvården behandlar personuppgifter hittar du på:
  aleris.se/integritet

  nusjukvarden.se/kontakt/personuppgifter-och-dataskydd

 11. Hur gör jag om jag vill få tillgång till tidigare uppgifter om min vård?  
  Aleris ansvarar för de uppgifter som finns i din gamla Aleris-journal och kommer att spara dessa uppgifter i tio år från det att sista anteckningen fördes in.
 12. Hur blir jag kallad i fortsättningen? 
  I fortsättningen skickas kallelserna ut av NU-sjukvården. Är du under pågående behandling inom specialistvården blir du kallad enligt tidigare överenskommelse med din läkare.
 13. Kommer jag att mötas av ny personal? 

  En viss omsättning av personal finns på alla arbetsplatser. All personal som i dag arbetar inom den nära specialiserade vården på närsjukhusen, cirka 60 personer, har meddelat att de väljer att jobba för NU-sjukvården från den 1 november. Det betyder att du som patient möts av samma personal som tidigare.