Pågående lex Maria-ärenden

För ytterliga information om nedan listade ärenden kontakta NU-sjukvårdens kansli nusjukv.kansli@vgregion.se.

Pågående lex Maria-ärenden

Dnr NU 2024-00627 Försenad diagnos av bröstcancer

Dnr NU 2024-00605 Suicid efter utskrivning från slutenvårdsavdelning

Dnr NU 2024-00497 Missad höftfraktur

Dnr NU 2024-00496 Fördröjd cancerdiagnos vid konservativ behandling av fraktur

Dnr NU 2024-00361 Fördröjd utredning av åldersförändning i gula fläcken på ena ögat

Dnr NU 2024-00078 Risk för komplicerad förlossning borde ha föranlett upprättande av tidsplan

Dnr NU 2023-01010 Fördröjd igångsättning av förlossning