Avslutade lex Maria-ärenden

Här publiceras de senaste avslutade lex Maria-ärendena. Söker du tidigare ärenden kontakta NU-sjukvårdens kansli, nusjukv.kansli@vgregion.se

Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:34