Avslutade lex Maria-ärenden

För ytterliga information om nedan listade ärenden kontakta NU-sjukvårdens kansli nusjukv.kansli@vgregion.se.

Avslutade lex Maria-ärenden

Dnr NU 2023-00820 Patient skickas hem med lågt blodvärde och bristande uppföljning

Dnr NU 2023-00836 Tarmskada upptäcktes för sent

Dnr NU 2023-00799 Missad diagnostik av lungemboli

Dnr NU 2023-00774 NEWS2 följs inte - patient avlider i sepsis

Dnr NU 2023-00773 Missad höftfraktur på vårdavdelning

Dnr NU 2023-00498 Patient med gastrointestinal blödning avlider

Dnr NU 2023-00463 Fördröjd upptäckt av ryggabscess

Dnr NU 2023-00465 Fördröjd diagnostik av cancer i spottkörtel

Dnr NU 2023-00406 Fel läkemedel fördes in i läkemedelsmodulen

Dnr NU 2023-00405 Hjärtinfarkt - patient tas inte med av ambulans till sjukuhs

Dnr NU 2023-00240 Fördröjd behandling av allvarlig hyperkalcemi

Dnr NU 2023-00173 Vid operation av äggledare togs äggstock bort av misstag

Dnr NU 2023-00366 Missad kallelse till urinblåscancerbehandling

Dnr NU 2022-00994 Patient som efter hjärtstopp och höga NEWS-poäng läggs in på allmänmedicinskt avdelning

Dnr NU 2023-00090 Hög buksmärta - bröstsmärta - avlider senare i hjärtinfarkt

Dnr NU 2023-00088 Missad kontroll av PSA