ST i NU-sjukvården

NU-sjukvården utgår från Socialstyrelsens föreskrifter för läkares specialiseringstjänstgöring och har höga ambitioner att vara ett utbildningssjukhus som ger dig en god klinisk grund för ditt fortsatta arbete som läkare.

Organisatoriskt har NU-sjukvården en övergripande ST-studierektor som har en samordnande funktion och som utgör ett stöd för studierektorer som finns på de enskilda enheterna.

Huvuddelen för den specialitetsspecifika delen av utbildningen ligger på respektive klinik eller sektion där det finns en klinikstudierektor som stöd för verksamhetschef, handledare och ST-läkare. ST-läkaren ansvarar, med stöd av sin handledare, för att följa målbeskrivningen för den aktuella specialiteten.

NU-sjukvården anordnar egna kurser och har även kontakt med Sahlgrenska unviersitetssjukhuset och nationella kursanordnare. Sammantaget innebär det att vi kan erbjuda våra ST-läkare ett bra kursutbud. Om du är intresserad av att forska finns även möjligheten att göra det och att få stöd av vår egen FoU-enhet.

Att utbildning är ett av NU-sjukvårdens fokusområden märks bland annat i att vi just nu är i full gång med att utveckla ett utbildningscentrum på NÄL. Det ska bli en mötesplats för forskning, utbildning och olika typer av erfarenhetsutbyte mellan studenter och medarbetare från olika yrkesgrupper. I lokalerna finns även sjukhusets bibliotek. Det kommer också att finnas tillgång till datorer och utrymme att jobba med vissa simuleringar och annan klinisk färdighetsträning.

Organisation och verksamheter

Forskning

Kontakt

Paul Pålsson, övergripande ST-studierektor
010-435 14 83 
paul.palsson@vgregion.se

Senast uppdaterad: 2019-02-25 14:07