Minnesmottagning

Kontaktuppgifter

Telefon

Växeltelefon

Besöksadress

Fjällvägen 9
451 53 Uddevalla
Målpunkt A plan 9

Vägbeskrivning

Uddevalla sjukhus. Avfart Fjällvägsmotet från riksväg 44. Se vidare skyltning inom sjukhusområdet. Information kollektivtrafik: www.vasttrafik.se

Västtrafik - reseplaneraren

Postadress

Minnesmottagning Uddevalla sjukhus
Fjällvägen 9
451 80 Uddevalla

Söka vård hos oss

NU-sjukvårdens minnesmottagning är en specialistmottagning som utreder nedsättningar av minnet och andra tankeförmågor där det finns misstanke om demenssjukdom som orsak till symtomen.

Vi finns på Uddevalla sjukhus och vårt upptagningsområde är hela NU-sjukvården.

  • Den basala demensutredningen utförs i primärvården, vilket i de flesta fall är tillräckligt för att ställa diagnos, sätta in lämplig behandling och vid behov kontakta kommunen för stöd och hjälp.
  • Om utvidgad demensutredning krävs skrivs remiss till Minnesmottagningen. Det finns också möjlighet att skriva en egenremiss efter att den basala utredningen är gjord.
  • Utredningen startar oftast med ett hembesök där vi träffar både patienten och närstående. Detta besök tar cirka 2 timmar. Efter detta blir man kallad till Minnesmottagningen på ett läkarbesök.
  • När den utvidgade utredningen är genomförd återremitteras patienten till primärvården.
  • Körkortsbedömningar görs endast i samband med utvidgad demensutredning.

Information om demens

Vi som arbetar här

På mottagningen arbetar läkare, sjuksköterskor, arbetsterapeut, kurator, neuropsykolog och läkarsekreterare.


Senast uppdaterad: 2017-06-16 10:51