Endoskopimottagning NÄL

Kontaktuppgifter

Telefon

Telefontider

mån - tor 8:00 - 11:00
fre 8:00 - 10:00

Växeltelefon

Besöksadress

Lärketorpsvägen
461 73 Trollhättan
Plan 2 entréplan
Målpunkt mellan G och H

Vägbeskrivning

NÄL, Trollhättan. Följ vägskyltarna med röda kors. Se vidare skyltning inom sjukhusområdet. Information kollektivtrafik: www.vasttrafik.se

Postadress

NU-sjukvården, NÄL Endoskopimottagningen
Lärketorpsvägen
461 85 Trollhättan

På endoskopimottagningen utförs undersökningar av magsäck (gastroskopi), tjocktarm (koloskopi och sigmoideoskopi) samt lever, gallvägar och bukspottkörtel (ERCP). Verksamheten bedriver både planerade och akuta undersökningar samt behandlingar som utgår från uppsatta vårdprogram. Vi gör närmare 8000 undersökningar varje år. Vi finns på NÄL samt Uddevalla sjukhus.

Vi tar emot dig över 18 år med besvär från mage och tarm, som exempelvis sväljningssvårigheter, ofrivillig viktnedgång, kräkningar, blödningar från mag-tarmkanalen, inflammation i tjocktarmen eller gulsot orsakad av stopp i gallvägarna. Vi utför också undersökningar vid misstanke om cancer i matstrupe, magsäck, tarm, gallvägar eller bukspottkörtel. 

Söka vård hos oss

Endoskopiundersökningar utförs på remiss från läkare som bedömt att denna utredning behöver utföras. Remiss skrivs av läkare på vårdcentral eller sjukhus.

Vid ditt besök hos oss

I din kallelse framgår var du ska anmäla dig och betala inför besöket. Information om undersökning samt förberedelser bifogas kallelsen. Man kan även se dessa via 1177 vårdguiden. På baksidan av kallelsebrevet finns listat en information om vad som är ”Bra att veta” inför besöket. 

Checklista inför ditt besök

Se bifogad information med ditt kallelsebrev.

Vi som arbetar här

På vår mottagning finns olika yrkeskategorier som undersköterska, sjuksköterska, endoskoperande sjuksköterska samt specialistläkare i gastroenterologi och kirurgi. Vi assisterar även barnklinikens läkare vid endoskopier.

Ansvariga för mottagningen

Helena Hellberg, vårdenhetschef
Telefon: 010-435 35 81
E-post: E-postadress


Senast uppdaterad: 2018-03-29 14:09