Avdelning 95 – allmänpsykiatrisk akutavdelning

Kontaktuppgifter

Telefon

Växeltelefon

Besöksadress

Fyrspannsvägen 2
462 54 Vänersborg

Postadress

NU-sjukvården
Fyrspannsvägen 2
462 54 Vänersborg

Avdelning 95 är en allmänpsykiatrisk akutavdelning. Vårt primära uppdrag är att vårda personer med psykossjukdom eller psykosnära tillstånd. Vi är belägna på Brinkåsen i Vänersborg.

Du kommer till oss antingen direkt via kontakt med din psykiatriska öppenvårdsmottagning, eller via någon av de psykiatriska avdelningarna på Näl.

Din vistelse hos oss

På avdelningen jobbar sjuksköterskor och skötare i team. När du kommer till oss får du ett par kontaktpersoner ur teamet. Kontaktpersonernas främsta uppgift är att finnas till för dig, hjälpa dig med det du behöver hjälp med, följa med dig in på läkarsamtal osv. Det finns tillgång till kurator och psykolog vid behov. Överläkare (specialist i psykiatri) kommer till avdelningen för rond två eller tre gånger i veckan. Därutöver finns ST-läkare (specialist under utbildning) samt underläkare på plats de flesta vardagar.

Vi arbetar i nära samarbete med din öppenvårdsmottagning. Om du inte har kontakt med någon öppenvårdsmottagning ordnar vi det under din vårdtid, om du och/eller läkare anser att behov finns. Tillsammans med dig planerar vi din utskrivning och hjälper dig med kontakter inför den. 

Närstående

Patientens kontaktpersoner finns också till för dig/er som närstående under vårdtiden. Tillsammans med patienten kan vi planera in t ex läkarsamtal där du/ni kan vara med. Kontaktpersonerna kan lyssna och stötta och vid behov hänvisa er vidare till rätt instans eller person. 

Ansvariga för avdelningen

Kristina Ehne, Avdelningschef 
Telefon: 010-4734085
E-post: E-postadress


Senast uppdaterad: 2017-04-27 12:59