Avdelning 67 - vuxenpsykiatri

Kontaktuppgifter

Telefon

Växeltelefon

Vid besök av barn under 12 år, var snäll och ring innan så avgör personalen  från fall till fall om besök är lämpligt.

Besökstider

mån - fre 16:00 - 20:00
lör - sön 13:00 - 20:00

Besöksadress

Lärketorpsvägen
461 73 Trollhättan
Plan 6
Målpunkt C

Vägbeskrivning

NÄL, Trollhättan. Följ vägskyltarna med röda kors. Se vidare skyltning inom sjukhusområdet. Information kollektivtrafik: www.vasttrafik.se

Postadress

NU-sjukvården Avd. 67
Lärketorpsvägen
461 85 Trollhättan

NU-sjukvårdens vuxenpsykiatriska specialistpsykiatri har som mål att ge utredning, behandling, vård och stöd i patientens närmiljö. Om ditt vårdbehov inte kan tillgodoses i öppen psykiatrisk specialistvård finns möjlighet att tillfälligt få vård och behandling i psykiatrisk heldygnsvård. Inom allmänpsykiatrin är oftast vårdtiderna korta och patienten är inlagd när det krävs vård och tillsyn hela dygnet.

Avdelningen är en allmänpsykiatrisk vårdavdelning främst för dig som är 65 år eller äldre. Vi vårdar och behandlar i första hand dig med:

  • Svåra depressionstillstånd
  • Affektiva sjukdomar (depression/mani)
  • Svåra kristillstånd
  • Svåra ångesttillstånd. 

Din vistelse hos oss

Du blir inlagd på avdelningen efter bedömning av ditt behov av psykiatrisk heldygnsvård, antigen via den vuxenpsykiatriska öppenvården eller den vuxenpsykiatriska akutmottagningen. 

Vi ser gärna ett nära samarbete med dina närstående.

NU-sjukvården är ett hälsofrämjande sjukhus som innebär att rökning inte är tillåten inom sjukhusområdet. Vi ber dig också att undvika att använda parfym och andra doftande produkter.

Vi som arbetar här

Här arbetar olika yrkeskategorier så som kurator, läkare, medicinska sekreterare, sjuksköterskor och skötare.

Inom NU-sjukvården tar vi emot studenter under utbildning. Alla vi som arbetar här, personal som studenter, har tystnadsplikt.

Vårt mål är att ge dig god vård och ett gott bemötande. Om du har synpunkter på den vård, behandling eller det bemötande du har fått är vi mycket tacksamma om du låter oss få veta detta. Lämna gärna dina synpunkter till vår avdelningschef antingen via telefon, mail eller brev.

Ansvariga för avdelningen

Marita Israelsson, avdelningschef
Telefon: 010-435 06 71
E-post: E-postadress


Senast uppdaterad: 2018-03-29 09:14