Peritonealdialysmottagningen (PD)

PD-behandling är en hemdialysbehandling som utförs av patienten själv eller av personal i kommunen om patienten inte själv kan utföra sin behandling, så kallad assisterad-PD.

Sjuksköterskor på PD-mottagningen utbildar patienterna att sköta sin PD-behandling själva eller lär upp personal i kommunen om det är aktuellt med assisterad-PD.

Sjuksköterskor och läkare träffar patienten regelbundet på återbesök för att följa upp behandling och patientens mående.

Kontaktuppgifter

  • Telefon:
    010-435 53 39
    (telefontid måndag-fredag 09.30-11.00, övrig tid telefonsvarare)

    Använd gärna 1177-tjänsterna för receptförnyelse, avbokning av besökstid med mera.
  • Öppettider:  
    Måndag-Fredag: 07.00-15.30