Möt Ofelia – hjälp vid titthålskirurgi

Publicerad:
Ofelia operationsroboten

Bubbel, ballonger och ett blågult band var inramningen när NU-sjukvårdens nya operationsrobot invigdes och namngavs i tisdags. Bland 378 namnförslag valde juryn Ofelia – som betyder "hjälp" på grekiska. Det är ett passande namn, för operationsroboten ger inte bara en hjälpande hand, utan flera, vid titthålskirurgi.

Namnet presenterades vid en ceremoni på NÄL under tisdagseftermiddagen, där Ofelia hade rullats över till Lilla Matsalen. Vid 15.30-tiden hade roboten fått sällskap av bland andra sjukhusdirektör Björn Järbur, som fick äran att klippa bandet, samt minglande medarbetare och chefer för olika verksamheter.

– Vi har kommit igång bra och med rekordfart, tack vare en stor arbetsinsats av alla inblandade, sade Maria Wiksten Ericsson, verksamhetschef för kirurgiverksamheten när hon ledde invigningen, tillsammans med Jenny Antonsson, tf verksamhetschef kvinnosjukvård, och Jimmy Bjelkengren, verksamhetschef AnOpIVA.

Pionjärer inom titthålskirurgi

Så sent som på styrelsemötet den 26 oktober i höstas godkände NU-sjukvårdens styrelse inköpet på 12,5 miljoner kronor för den nya operationsroboten till NÄL. Och redan i slutet av januari genomfördes de första operationerna i kolorektal kirurgi.

Efter invigningen i Lilla Matsalen höll Mattias Prytz, docent och överläkare i kirurgi, en föreläsning i Ägget om minimalinvasiv kirurgi, där han beskrev utvecklingen av titthålskirurgi och inte minst robotassisterad tillhållskirurgi.

Han pekade bland annat på att NU-sjukvården ända sedan bildandet på 1990-talet varit en av pionjärerna bakom att introducera titthålskirurgi i Sverige, exempelvis vad gäller tjock- och ändtarmscancer.

Tredje vanligaste cancerformen

– Tjock- och ändtarmscancer är den tredje vanligaste cancerformen i Sverige. NU-sjukvården utför cirka 170-200 operationer per år, och av dem utförs 70-90 procent med minimalinvasiv kirurgi, sade Mattias Prytz.

Operationsrobotarna är därför en viktig del av NU-sjukvårdens utveckling: 

– Robotassisterad minimalinvasiv kirurgi är det mest lovande och mest aktiva utvecklingsområdet för titthålskirurgi och satsningen på operationsrobotar gör det möjligt att fortsätta utveckla både sjukhusets spets och bredd.

Operationsrobotar i NU-sjukvården

Hösten 2019 blev NU-sjukvården det första sjukhuset utanför Sahlgrenska universitetssjukhuset att utrustas med operationsrobot i Västra Götalandsregionen. Nu är NU-sjukvården ett av få länssjukhus i landet som har två operationsrobotar.

Operationsroboten på Uddevalla sjukhus används till operationer inom urologin, som prostatacancer och njuroperationer. Roboten på NÄL används sedan en månad tillbaka vid kolorektal kirurgi, och snart börjar även gall- och bråckoperationer utföras. Från början av april sker starten för gynekologiska operationer.