SMS-påminnelse

SMS-tjänst är en tjänst där vi påminner dig om att du har en tid bokad hos oss.

Med SMS-tjänsten får du som patient en påminnelse i form av ett SMS-meddelande i din mobil där vi påminner dig om en bokad mottagningstid.

Vi behöver ditt samtycke

Innan du kan få en skickad SMS-påminnelse måste du ha lämnat ditt samtycke till att vi använder tjänsten. Det eller de mobilnummer, som du önskar att SMS ska skickas till registreras i NU-sjukvårdens patientadministrativa system. När du lämnat ditt samtycke gäller detta samtycke för samtliga mottagningar i NU-sjukvården.

SMS-påminnelsen sköts av mottagningspersonalen

Det är personalen på din mottagning som lägger upp och sköter SMS-påminnelsen efter att du lämnat ditt samtycke. Vänd dig till din mottagning om du har frågor så kan de berätta mer. 

Syftet med SMS-tjänsten är att minska kostnaderna för uteblivna besök och att på så sätt förbättra tillgängligheten för fler patienter.