Ulrika, intensivvårdssjuksköterska

Ulrika Lindgren är intensivvårdssjuksköterska på intensivvårdsavdelningen

Mina arbetsuppgifter ser olika ut beroende på om jag vårdar patienter på intensivvårdsavdelningen, är på traumalarm på akuten eller på uppdrag på vårdavdelningar där jag har en konsultfunktion. De patienter som vårdas här har ofta en svår svikt i livsviktiga organ och kräver då hjälp av bland annat inotropa läkemedel, dialys och respirator med mera.

Vi jobbar också mycket med rehabilitering efter att den kritiska fasen gått över. Det gäller att få patienten att må bra och inte tappa gnistan, för det är inte lätt att vårdas på IVA. Jag har också mycket kontakter med anhöriga. 

Jag tycker det finns roliga och utmanande delar i alla uppgifter här. Arbetet är varierande och det händer mycket. Det handlar om liv och död men jag känner att jag har kontroll. Det finns alltid någon att fråga och vi har en bra stämning.Jag känner mig nöjd med arbetet när jag slutat för dagen.