Johanna, specialistsjuksköterska, vård av äldre

Johanna Selin Månsson, specialistsjuksköterska i vård av äldre på MÄVA (medicinsk äldrevård)

Det bästa med att arbeta på MÄVA (medicinsk äldrevårdsavdelning) är alla patientmöten och att det är ett så omväxlande arbete. Mycket kan hända under dagen.

Större delen av mitt arbetspass jobbar jag i den patientnära vården där jag får träffa på många olika personer med olika upplevelser och sjukdomar. Arbetet är omväxlande och omfattar bland annat patientens grundläggande och medicinska behov, hemsituationen och jag har mycket kontakt med anhöriga.

Mycket av arbetet är teamarbete och det finns ett tätt samarbete i arbetslagen. Även om man har ensamt ansvar för patienten känner man sig aldrig helt ensam. Jag arbetar också administrativt med exempelvis utveckling och även detta är varierande.

Jag tycker att mitt arbete har blivit smidigare och roligare tack vare den nya kunskapen jag har fått från min specialistutbildning.