Jill, ögonsjuksköterska

Jill Kleveros är ögonsjuksköterska på ögonmottagningen

Ögonsjukvård är mycket mer än man tror. Det är fascinerande att man kan se så mycket av hur en människa mår bara genom att "titta in".

I mitt arbete ingår bland annat att mäta ögontryck och att fotografera ögon. Andra uppgifter är att assistera vid ögonoperationer, telefonrådgivning och konsultation.

Jag började arbeta som allmänsjuksköterska på ögonmottagningen. Efter ungefär fyra år valde jag att vidareutbilda sig till ögonsjuksköterska.

Genom att specialisera mig fick jag kunskap som har gjort mig tryggare och säkrare på att bedöma det jag gör. Det ger mig en stor tillfredsställelse i min yrkesroll att få vara den som till viss del kan ta egna beslut.

Det bästa med jobbet är mötena med patienterna. Inget slår den positiva responsen från dem. Många patienter återkommer regelbundet och genom åren byggs goda relationer upp.